Handleiding begrafenis met schutterseer.

Het overlijden van een lid van de schutterij is een ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen voor de nabestaanden, maar zeker ook voor de schutterij en haar leden. Eenieder voor zich wil graag op een gepaste wijze afscheid nemen. Met deze handreiking hoopt schuttersbond Sint Gerardus een bijdrage te kunnen leveren aan de wijze waarop (aangesloten) schutterijen afscheid nemen tijdens een begrafenis (of crematie) van een lid van de schutterij. De secretaris van de vereniging van het overleden lid stelt de zusterverenigingen zelf z.s.m. op de hoogte van het overlijden en de voornemens (wel/geen (beperkte) schutterseer). Als ook dag/tijdstip van de begrafenis/crematie met schutterseer duidelijk is, stel dan ook meteen de zusterverenigingen hiervan op de hoogte. Een actuele ledenlijst van de zusterverenigingen en leden van het bondsbestuur kan de secretaris terugvinden op deze website. Als het overleden lid ook een onderscheiding van de Rode Leeuw heeft, vergeet dan ook niet het Kapittel hierover in kennis te stellen.

Handleiding begrafenis met schutterseer

Delen ? Graag !