Handleiding begrafenis met schutterseer.

Het overlijden van een lid van de schutterij is een ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen voor de nabestaanden, maar zeker ook voor de schutterij en haar leden. Eenieder voor zich wil graag op een gepaste wijze afscheid nemen. Met deze handreiking hoopt schuttersbond Sint Gerardus een bijdrage te kunnen leveren aan de wijze waarop (aangesloten) schutterijen afscheid nemen tijdens een begrafenis (of crematie) van een lid van de schutterij.

Handleiding bij het begraven met schutterseer

Delen ? Graag !