Presentatie

Naar aanleiding van vragen en onduidelijkheden over de presentatie bij de bondsfeesten,
hebben we deze afgelopen winter (2023) onder de loep genomen en hier en daar aangepast.
U treft de aangepaste presentaties hieronder aan:

* Presentatie (binnenkomen) binnen schuttersbond St. Gerardus voor de nieuwe exercitie, Presentatie NE schuttersbond St. Gerardus – Revisie 2023
* Commando volgorde binnen schuttersbond St. Gerardus voor de nieuwe exercitie, Commandovolgorde NE schuttersbond St. Gerardus – Revisie 2023

* Presentatie (binnenkomen) binnen schuttersbond St. Gerardus voor de oude exercitie, Presentatie OE schuttersbond St. Gerardus – Revisie 2023

* Hand Out PowerPoint Oude Exercitie presentatie Wim Senden 18 mei 2018

Delen ? Graag !