Uitslagen

Uitslagen 2022

Jaarbeker muziekwedstrijden 2022 na Puth

ABC standen 2022 na bondsfeest Puth

Uitslagen 2022 na bondsfeest Puth

Uitslagen 2019

Jaarbeker muziekwedstrijden 2019 na Heerlen

Wedstrijduitslagen 2019 na feest Heerlen

ABC standen 2019 na Heerlen (tevens eindstand na Heerlen)

 

Overige jaarprijzen / schildjes 2019:

Ereprijs mooiste generaal: Merkelbeek
1e prijs mooiste generaal: Vaesrade
Ereprijs modelste generaal: Heerlen
Ereprijs mooiste bielemangroep: Limbricht
1e prijs mooiste bielemengroep: Klimmen
Ereprijs mooiste sappeursgroep: Vaesrade
Ereprijs beste commandant oude exercitie: Klimmen
1e prijs beste commandant oude exercitie: Vaesrade
Ereprijs beste linkerguide oude exercitie: Vaesrade
1e prijs beste linkerguide oude exercitie: Klimmen
Ereprijs beste rechterguide oude exercitie: Vaesrade
1e prijs beste rechterguide oude exercitie: Klimmen
Ereprijs beste commandant nieuwe exercitie: Limbricht

Jaarwinnaar oude exercitie: Klimmen
Jaarwinnaar nieuwe exercitie: Limbricht

Jaarwinnaar drumbands 1e divisie: Schimmert
Jaarwinnaar drumbands 2e divisie: Merkelbeek
Jaarwinnaar drumbands 3e divisie: Geleen

 

 


Enige uitleg over de berekening met behulp van onderstaande tabel:

In de eerste kolom staan de namen van de schutterijen.

In kolom twee staat het aantal punten dat ze gescoord hebben met Presentatie, Optocht en Defilé.
Het hoogst aantal gescoorde punten staat bovenaan als referentiegetal.
De punten van de andere schutterijen worden hiermee vergeleken en in een percentage uitgedrukt.

Op dezelfde manier worden de procenten voor de Vaandeldrager en de Commandant berekend.

Voor de rangschikking in de A, B en C klasse worden de scores van HAP drie keer geteld en de scores van de Vaandeldrager en de Commandant enkel. Deze punten staan aangegeven en ook het bijbehorend percentage, dat uiteindelijk de plaats in de rangschikking bepaalt. Aan het einde van ieder seizoen wordt aan de hand van de ranking bepaald, welke vereniging promoveert of degradeert.

De ranking vindt zo plaats, dat iedere klasse uit 7 verenigingen blijft bestaan.

De jaarbeker voor de muziek wordt als volgt berekend:

Per divisie en per feest wordt de hoogste score als referentiegetal genomen.
adh Wordt voor elk muziekkorps het scoringspercentage bepaald.
Na het laatste feest worden de 3 beste scores (procenten) genomen en de hoogste score (procenten) in elke divisie wint de jaarbeker.

Delen ? Graag !